สมอง/ปัญญา.(เอ๊ะ)

30

คุยด้วยคน..

สมอง/ปัญญา.(เอ๊ะ)

เอาสมองส่วนไหนคิด ปัญญามีแค่นี้ ยาบ้าเสพวันละ 5 เม็ด คงตายทั้งหมู่บ้าน แค่วันละเม็ดทุกวันนี้ก็มีให้เห็นเดินถือมีดถือไม้กัน

เสพแค่เม็ดเดียวทุกวัน

รองเอาไปบำบัดที่บ้านดูสิ

จะได้รู้

แก้กฎกระทรวง ใหม่ดีไม หรือทำอะไรที่มีประโยชน์กับประชาชน บัตร 30 บาท ยังช่วยประชาชนได้ดี