ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามโครงการพัฒนาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่ โดยกรมชลประทาน นำเครื่องสูบน้ำ Hydroflow รถดูดโคลนสะเทินน้ำสะเทินบก เข้าดำเนินการดูดตะกอนเลน ระยะทาง 560 เมตร

58

วันนี้ (วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567) 18.30 น. ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาติดตามความคืบหน้าการพัฒนาคลองแม่ข่า บริเวณริมคลองแม่ข่า ด้านหลังสุสานช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายอัฏฐวิชย์ นาควัชระ ผู้อำนวยการ สำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมด้วย นายทรงพล สวยสม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล นายถนอมศักดิ์ แก้วดุลพันธ์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล นายพงศ์สวัสดิ์ มังคละ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลและยานพาหนะ นายชนม์ฐพัฒน์ เครือศรี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายธีรเดช โปรณะ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และนายวิสูตร จันทร์เขียว หัวหน้าฝ่ายช่างกล โครงการชลประทานเชียงใหม่ และรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ

ในการนี้ นายอัฏฐวิชย์ นาควัชระ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ได้นำเสนอข้อมูลการพัฒนาคลองแม่ข่า ในด้านการกำจัดผักตบชวา การนำเครื่องสูบน้ำ Hydroflow รถดูดโคลนสะเทินน้ำสะเทินบก ขนาด 24 นิ้ว อัตราการสูบ 60,000 ลิตรต่อนาที ( 1 ลบ.ม. ต่อวินาที) ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน เข้าดำเนินการขุดลอกคลองแม่ข่าและดูดดินเลนตั้งแต่สะพานระแกง จนถึงสะพานศรีดอนไชย เป็นระยะทางรวม 560 เมตร ดำเนินการห้วงตั้งแต่วันที่ 14 – 17 มีนาคม 2567 (รวม 4 วัน) เนื่องจากกรมชลประทานพบปัญหาการตกตะกอนเลนสะสมในคลองส่งน้ำ และคลองธรรมชาติต่าง ๆ ที่ส่งผลให้เกิดอุปสรรคในการส่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำ จึงได้นำเครื่องจักรดังกล่าวเข้าดำเนินการในครั้งนี้และเป็นการดำเนินตามนโยบายของ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอธิบดีกรมชลประทาน ที่ได้เดินทางมาติดตามโครงการพัฒนาคลองแม่ข่า เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

..#สมจิตรแสงบันลังค์ทีมข่าวภาคเหนือรายงาน.

*****************

นายปราโมทย์ ทองกุญชร (ผอ.บริหาร) 0947869441 ติดต่อโฆษณา