นายกเวียงพางคำมอบน้ำดื่มสนับสนุนการเฝ้าระวังไฟป่า

42

ข่าวคราวการเกิดไฟป่าเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ถี่ขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เพราะด้วยสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงนำไปสู่อุณหภูมิโลกร้อนขึ้น ทำให้หลายพื้นที่มีสภาวะแห้งแล้งมาก บวกกับคลื่นความร้อน และมีลมแรงจนเกิดการเสียดสีปะทุเป็นไฟป่า หรืออาจเป็นสาเหตุจากมนุษย์ที่เป็นต้นเหตุการเกิดไฟป่าขึ้นได้ ซึ่งไฟป่าไม่เพียงก่อความเสียหายต่อพื้นที่ป่าที่ถูกเผาผลาญจนต้นไม้ตายจำนวนมาก สัตว์ป่าน้อยใหญ่ตายและขาดที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหาร แต่ยังส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศที่เป็นอันตราย เช่น PM 2.5 รวมถึงทําลายระบบนิเวศและแหล่งอาหารของชุมชนอีกด้วย

โดยวันนี้ 14 ส.ค. นายฉัตรชัย ชัยศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำร่วมกับสมาชิกสภาและฝ่ายป้องกันเทศบาลเวียงพาคำได้ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าที่ประจำจุดเฝ้าระวังไฟป่า จุดบ้านห้วยน้ำริน ม.7 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย และได้มอบน้ำดื่ม 70 แพ็ก ซึ่งได้รับสนับสนุนมาจากสมาคมศาลเจ้าสัว ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จำนวน 70 แพ็ก

โดยจากสถิตทั่วประเทศไทยในระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่ 2556-2565 เกิดไฟไหม้ป่าทั้งหมด 51,265 ครั้ง พื้นที่ป่าถูกไฟไหม้ 892,309 ไร่ (ข้อมูล : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) ซึ่งช่วงการเข้าสู่ฤดูแล้งของปีนี้นับเป็นฤดูของไฟป่าอีกแล้ว โดยจากสถิติของกรมป่าไม้ไฟป่าเกิดมากที่สุดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมักจะเกิดไปจนถึงเดือนกรกฎาคม

บัณฑิตย์ พันธ์พลากร เชียงราย

******************

นายปราโมทย์ ทองกุญชร (ผอ.บริหาร) 0947869441 ติดต่อโฆษณา