เศรษฐกิจพอเพียง

15

วันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายอนุสรณ์ สง่าแสง นายอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี พร้อมด้วยปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครองและสมาชิก อส.ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2567 จังหวัดกาญจนบุรี ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เทิดไท้ มหาราชัน หมู่ 1 ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

อำเภอด่านมะขามเตี้ย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข

#WorldSoilDay #วันดินโลก #UN #FAO #GlobalSoilPartnership #MOI #กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SoilandWaterasourceoflife #SustainableSoilandWaterforbetterlife #ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน #SDGsforAll #ChangeforGood

วันพจน์ คล้ายใจดี ผู้สื่อข่าว นสพ.การเมืองชุมชน รายงาน