ศึกษาดูงานด้านการบริหาร ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

7

วันนี้ (14 มีนาคม 2567) เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี นายธงชัย วิทยานุกรณ์ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางประภาษร ทิพย์ดี นางสาวพจนา วาสิกรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่ และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การต้อนรับ นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประสาท จำกัด นำคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารการเงิน การลงทุน พร้อมฟังบรรยายแนะนำภารกิจของ ชสอ. เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงาน และการลงทุนของสหกรณ์

ประยงค์ วิลัย นสพ.การเมืองชุมชน /ภาพข่าว

******************

นายปราโมทย์ ทองกุญชร (ผอ.บริหาร) 0947869441 ติดต่อโฆษณา