เจ้ากรมพลาธิการทหารบกเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมปรึกษาหารือการปฏิบัติงานร่วมกัน

48

วันนี้ (15 มี.ค.2567) เวลา 10.00 น. ที่ห้องรับรองชั้น2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี พลโทพิสิษฐ์ ผาสุข เจ้ากรมพลาธิการทหารบกพร้อมคณะนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก เข้าเยี่ยมคารวะ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมปรึกษาหารือการปฏิบัติงาน และแนวทางการขับเคลื่อน บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างฝ่ายทหารกับฝ่ายพลเรือน

ประยงค์ วิลัย นสพ.การเมืองชุมชน /ภาพข่าว

**********************

นายปราโมทย์ ทองกุญชร (ผอ.บริหาร) 0947869441 ติดต่อโฆษณา