วันสถาปนากรมคุมประพฤติครบรอบ 32 ปี

23

วันนี้ (15 มีนาคม 2567) เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนวัดโตนด อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในงานวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 32 ปี วันที่ 15 มีนาคมของทุกปี เป็นวันครบรอบการสถาปนากรมคุมประพฤติ เพื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมความสำเร็จในรอบปี และสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่กลุ่มผู้รับบริการ ภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน การมีส่วนร่วมและสนับสนุนภารกิจของกรมคุมประพฤติในด้านต่างๆ กิจกรรมประกอบด้วย พิธีทางศาสนา การบริจาคโลหิต และการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

ประยงค์ วิลัย นสพ.การเมืองชุมชน /ภาพข่าว

*********************

นายปราโมทย์ ทองกุญชร (ผอ.บริหาร) 0947869441 ติดต่อโฆษณา