หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

28

ปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง

วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายอนุสรณ์ สง่าแสง นายอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี พร้อมด้วย นางสาวภัทราภรณ์ แนวศิริ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นางสาวสุดา ทองดอนโพธิ์ พัฒนาการอำเภอด่านมะขามเตี้ย ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ผู้นำ อช. สตรีอำเภอด่านมะขามเตี้ย ทีมปฏิบัติการตำบล ทีมพี่เลี้ยง ของศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียงอำเภอด่านมะขามเตี้ย (ศจพ.อ) ร่วมกันเก็บผักสวนครัวผลผลิตจากโครงการ 1 อำเภอ 1 กิจกรรมปันสุข”แบ่งปันผักสวนครัวจากแปลงผักบริเวณหน้าบ้านพักนายอำเภอด่านมะขามเตี้ย” เพื่อนำไปมอบให้แก่ครัวเรือนเปราะบางหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 11 ตำบลกลอนโด และได้มอบรถจักรยานจากชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองกำลังสุรสีห์ที่ 107 ให้กับครัวเรือนดังกล่าว พร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจแก่ครัวเรือนเปราะบางในที่นี้ด้วย

#กระทรวงมหาดไทย

#MOI

#กรมการปกครอง

#บำบัดทุกข์บำรุงสุข #ChangeforGood

#อำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

วันพจน์ คล้ายใจดี.ผู้สื่อข่าว นพส.การเมืองชุมชน รายงาน

******************

นายปราโมทย์ ทองกุญชร (ผอ.บริหาร) 0947869441 ติดต่อโฆษณา