ผู้ว่าฯศรีสะเกษ เปิดงานบุญประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ก่อเจดีย์ข้าวเปลือก ประจำปี 2567

48

เมื่อเร็วๆนี้ ที่วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานฝ่ายฆราวาส เป็นประธานเปิดงานบุญประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ก่อเจดีย์ข้าวเปลือก ประจำปี 2567 โดยมีนายอัครนันท์ นนทา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ นางดาลัด หิรัญไพบูลย์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ นายสมปอง ทิพย์สมบัติ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิศิษย์เก่าและพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และได้รับความเมตตาจาก พระวชิรสิทธิธาดา เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมในพิธีในครั้งนี้

นายสมปอง ทิพย์สมบัติ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ กล่าวว่า งานบุญประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ก่อเจดีย์ข้าวเปลือก ประจำปี 2567 ได้รับความศรัทธาจากพุทธศาสนิกชน ได้จัตุปัจจัยเป็นข้าวเปลือกจำนวน 2 ตัน และเงินสดเป็นจำนวน 600,000 บาท ทั้งนี้เพื่อนำจัตุปัจจัยดังกล่าวไปสมทบทุนในการทนุบำรุงศาสนสถานวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ต่อไป

ข่าว … บุญทัน ธุศรีวรรณ ภาพ .. นายสมปอง ทิพย์สมบัติ

*****************

นายปราโมทย์ ทองกุญชร (ผอ.บริหาร) 0947869441 ติดต่อโฆษณา