นายอำเภอไพรบึงเปิดกิจกรรมโครงการอำเภอศีล 5 นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดีวิถีพอเพียง นำข้าวสารอาหารแห้ง ไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ ยากจน กลุ่มเปาะบาง

25

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2567 ที่วัดปราสาทเยอเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ นายฉลาด ชิดชม นายอำเภอไพรบึง ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการอำเภอศีล 5 นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดีวิถีพอเพียง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอไพรบึง ประธานสตรีอำเภอไพรบึง สส.ศรีสะเกษ เขต 7 พนักงานเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และประชาชนในพื้นที่ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง เข้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเป็นจำนวนมาก โดยได้รับความเมตตาจาก เจ้าอธิการนิรันดร์ จกฺกธมฺโม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์วัดปราสาทเยอเหนือออกบิฑบาตจากพุทธศานิกชนชาวตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง ทั้งนี้เพื่อนำข้าวสารอาหารแห้ง ไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ ยากจน กลุ่มเปาะบาง ครัวเรือนเป้าหมาย ThaiQMและTPMAP ในพื้นที่อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษต่อไป

ข่าว/ภาพ … บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

**********************

นายปราโมทย์ ทองกุญชร (ผอ.บริหาร) 0947869441 ติดต่อโฆษณา