โรงไฟฟ้าพระนครใต้ให้การต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าวังน้อย

3

วันที่ 17 มีนาคม 2567 น.ส.จรวยพร อยู่ประดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน (ช.อกย.) นำคณะผู้ปฏิบัติงานจากกองประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้า (กชฟ-ย.) รวมทั้ง หน่วยงานแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าพระนครใต้ และโรงไฟฟ้าวังน้อย ให้การต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าวังน้อย จังหวัดอยุธยา

ในช่วงเช้า นายสมาส สุธาธีระเนตร หัวหน้ากองโยธา (กยธต-ฟ.) ได้บรรยายแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้ และได้นำคณะเยี่ยมชมอุโบสถวัดบางหัวเสือ รวมทั้งรับประทานอาหารที่ตลาดน้ำวัดบางหัวเสือ

จากนั้นช่วงบ่าย ได้นำคณะครูเยี่ยมชมหอชมเมืองสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ และล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา จากวัดบางนางเกรง ล่องไปชมริมแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนวฝั่งโรงไฟฟ้าพระนครใต้ โดยมีนายบัญชา มั่นทองคำ กำนันตำบลบางด้วนบรรยายให้ความรู้ความเป็นมาของวิถีชีวิตของชุมชนริมน้ำนื้นที่รอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้

การย์สิริ ยั่งยืนเตชานนท์

*******************

นายปราโมทย์ ทองกุญชร (ผอ.บริหาร) 0947869441 ติดต่อโฆษณา