ศาลเจ้าพ่อพระปรง จัดประชุมหารือ “วันไหลสระแก้ว สรงน้ำเจ้าพ่อพระปรง ประจำปี 2567”

41

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมชาย แก้วสุทธิ ประธานฯ จ.ส.อ.ชริน อยู่ถาวร รองประธานฯ นายศุภชัย เชื้อแก้ว รองประธานฯ นายกรรณสูตร ภาวะโสภณ รองประธานฯ นางสุจินตนา แก้วสุทธิ กรรมการฯ นางณัฐชนากานต์ พานิชไทย กรรมการฯ นางจริยาภรณ์ ดลทรัพย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายวงศกร ศรีสวัสดิ์ บรรณาธิการข่าว NEWS24 สถานีประชาชน นายอำนาจ ตัวแทนกู้ภัยสระแก้ว นายวิเชียร ไชยวิริยะโชค ที่ปรึกษาฯ พร้อมคณะกรรมการ “ศาลเจ้าพ่อพระปรง” จัดประชุมหารือเตรียมจัดงาน “วันไหลสระแก้ว สรงน้ำเจ้าพ่อพระปรงประจำปี 2567”

และโดยสรุปกำหนดการ “วันไหลสระแก้ว สรงน้ำเจ้าพ่อพระปรง ประจำปี 2567” บ้านหนองผูกเต่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ดังนี้…

รถยนต์ในการแห่ทั้งหมด 7 คัน

วันที่ 17 เมษายน 2567

– สมโภช (ว่าง)

วันที่ 18 เมษายน 2567

– เวลา 18.00 น. นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูปสวดมนต์เย็น

– เวลา 19.00 น.มีสมโภช (ว่าง)

วันที่ 19 เมษายน 2567

– เวลา 06.00 น. พิธีบวงสรวง องค์เจ้าพ่อพระปรง

– เวลา 07.00 น. ชมชุดการแสดงรำพื้นบ้าน (ทีมรำพื้นบ้าน-ไลน์แดนซ์ เทศบาลเมืองสระแก้ว)

– เวลา 08.00 น. ทำพิธีอัญเชิญ พระพุทธรูป องค์เจ้าพ่อพระปรง พญางูใหญ่ ขึ้นประดิษฐานบนรถยนต์ที่เตรียมไว้

ติดต่อสนับสนุนหรือ เป็นเจ้าภาพสมโภชได้ที่ 087-054-9954 (สจ.เนี้ยว) ประธานศาลเจ้าพ่อพระปรง

ภาพข่าว : นายวงศกร ศรีสวัสดิ์ ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว/รายงาน