ผู้ว่าฯศรีสะเกษ ลุยสวนตัดแต่งทุเรียนภูเขาไฟ แปรรูปเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้สู่ชุมชน

72

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 18.00น ที่สวนเวียงทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ บ้านซำขี้เหล็ก หมู่ที่ 10 ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ตัดลูก ตัดใจ ตัดแต่งผลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ” โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รอง ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า การจัดกิจกรรม “ตัดลูก ตัดใจ ตัดแต่งผลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ” ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ถึงความเอาใจใส่ของเกษตรกรในการดูแล ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษให้มีผลผลิตเหมาะสมกับสภาพต้น ผลมีรูปทรงที่สวย ใด้คุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด และถูกใจผู้บริโภค รวมถึงส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น จากการสำรวจและคาดการณ์ สถานการณ์ผลิตทุเรียนภูเขาไฟใน จ.ศรีสะเกษ ปี 2567 มีพื้นที่ปลูกทุเรียนจำนวน 17,787 ไร่ พื้นที่ให้ผลผลิตแล้ว จำนวน 11,176 ไร่ เพิ่มจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 25 ผลผลิตรวม 17,971 ตัน จากเกษตรกร 2,559 ครัวเรือน โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อ.กันทรลักษ์ อ.ขุนหาญ และอ.ศรีรัตนะ โดยทั้ง 3 อำเภอ เป็นพื้นที่ภูเขาไฟโบราณแถบเทือกเขาพนมดงรัก ดินจึงมีคุณสมบัติพิเศษ ส่งผลให้ทุเรียนมีอัตลักษณ์โดดเด่น รสชาติดี เนื้อทุเรียนกรอบนอก นุ่มใน หอมละมุนลิ้น กลิ่นไม่ฉุน เส้นใยละเอียด รสชาติมัน ค่อนข้างหวาน ซึ่งพื้นที่ปลูกทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ คิดเป็น 94 เปอร์เซ็นด์ ของพื้นที่ปลูกทุเรียนทั้งหมดในจังหวัดศรีสะเกษ การผลิตทุเรียนคุณภาพของจังหวัดศรีสะเกษ เกษตรกรได้เอาใจใส่ในทุกระยะการเจริญเติบโตของผลทุเรียน เริ่มตั้งแต่ระยะเตรียมออกดอก ดอกบาน และติดผลในช่วงเดือนมกราคม ถึง มีนาคม เกษตรกรชาวสวนทุเรียนได้ปัดดอกผสมเกสรทุเรียน และทำการตัดแต่งผล เพื่อเป็นการจัดวางตำแหน่ง และปริมาณผลที่เหมาะสมกับ อายุ ขนาด และความสมบูรณ์ของต้นทุเรียน ทำได้ 3 ครั้ง ดังนี้ คือครั้งที่ 1 ตัดแต่งหลังดอกบาน 2 สัปดาห์ ผลที่มีขนาดเล็กบิดเบี้ยว ผลต่างรุ่น บนกิ่งเดียวกันให้เหลือเฉพาะที่มีผลสมบูรณ์ขั้วผลใหญ่ โดยเผื่อไว้ให้มากกว่าจำนวนที่จะไว้จริงประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ให้ไว้เป็นผลเดี่ยวห่างกันผลละ 30 เซนติเมตร ครั้งที่ 2 ตัดแต่งผลที่บิดเบี้ยวและโตช้ากว่าผลอื่นในรุ่นเดียวกัน ผลที่มีหนามแดงและผลที่มีโรคแมลงเข้าทำลายออก เพื่อปรับผลให้สมดุลกับอาหารที่มีอยู่ เมื่ออายุ 5-8 สัปดาห์ หลังดอกบาน การตัดแต่งรอบนี้จะช่วยให้ผลที่เหลืออยู่มีการขึ้นพูขยายขนาด และพัฒนาคุณภาพของเนื้อได้เป็นอย่างดี และครั้งที่ 3 หลังตัดแต่งครั้งที่ 2 แล้วประมาณ 1-2 สัปดาห์ ให้ตัดแต่งครั้งสุดท้าย ตัดเฉพาะผลบิดเบี้ยว ก้นจีบ หัวหลิม ผลเล็กและมีโรคแมลงรบกวนออก เหลือผลที่มีขนาดรูปร่างใกล้เคียงกัน เท่ากับจำนวนผลที่ต้องการเอาไว้จริง ผลทุเรียนมีรูปทรงสวยไม่บิดเบี้ยว บ่มเพาะเพียงผลผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพดี และต้นทุเรียนไม่แบกน้ำหนักมากเกินไป ทำให้ต้นไม่โทรมเร็ว จากระยะออกดอกประมาณ 120 วัน หรือช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง สิงหาคม ประกอบกับการผลิตที่ได้มาตรฐาน GAP และได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI (Geographical Indication) จึงเกิดเป็น “ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ” คุณภาพดี พร้อมส่งถึงผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

สำหรับลูกทุเรียนที่ตัดออกมานั้น ได้มีการนำไปแปรรูป เพิ่มมูลค่า เช่นการนำไปเป็นเครื่องประดับ และของฝาก ของที่ระลึกมากมาย ซึ่งเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก

ข่าว/ภาพ … บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

*******************

นายปราโมทย์ ทองกุญชร (ผอ.บริหาร) 0947869441 ติดต่อโฆษณา