บูรณาการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น ท้องที่ ร่วมกันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก ให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน

7

ที่เขาหล่น ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ประกอบด้วยสำนักงานจังหวัดนครนายก ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก ท้องถิ่นจังหวัดนครนายก สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 จังหวัดปราจีนบุรี อบจ.นครนายก อบต.สาริกา ประธานหอการค้าจังหวัดนครนายก ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก ร่วมกันลงพื้นที่สำรวจสภาพพื้นที่เขาหล่น ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวรองรับนักท่องเที่ยวเมืองรอง จากการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของจังหวัดนครนายก(กรอ.จังหวัดนครนายก) ได้มีการเสนอเรื่องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครนายกขึ้น และเพื่อให้การดำเนินการจัดการในเรื่องดังกล่าวให้เกิดผล จึงได้ลงพื้นที่สำรวจความเป็นไปได้เพื่อนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือต่อไป จากนั้นได้เดินทางไปยังวัดเขานางบวช ซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลสาริกา ซึ่งมีจุดเด่นมีรอยพระพุทธบาทจำลองประดิษฐานอยู่ภายในพระมณฑปบนยอดเขานางบวชสูงประมาณ 100 เมตร มีบันไดคอนกรีตจากเชิงเขาถึงมณฑป 227 ขั้นและมีงานสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ ประจำปี เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาและยกระดับให้เป็นงานระดับจังหวัดต่อไป

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

********************

นายปราโมทย์ ทองกุญชร (ผอ.บริหาร) 0947869441 ติดต่อโฆษณา