โปรดเกล้าฯ “รองรอย” นั่งเลขาฯ สมช.แล้ว เทียบเท่าปลัดกระทรวง ซี 11 ตามมติ ครม.อันเป็นตำแหน่งสูงสุดของข้าราชการประจำ

95

วันที่ 21 มีนาคม 2567 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ลงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตำรวจเอก รอย อิงคไพโรจน์ ข้าราชการตำรวจพ้นจากตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2567

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2567 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ประกาศดังกล่าวระบุ

เป็นพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น เทียบเท่าปลัดกระทรวง ซี 11

ตามมติ ครม.อันเป็นตำแหน่งสูงสุดของข้าราชการประจำ

ประวัติ พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ เกิดวันที่ 6 ส.ค.2507 จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 24 (ตท.24) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่น 40 (นรต.40) และปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

MPA สหรัฐอเมริกา รวมถึงหลักสูตร FBI National Academy เป็นหลักสูตรผลิตตำรวจระดับ Professional ของหน่วยงาน FBI หลักสูตรสืบสวนหลายหลักสูตรที่สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย

ประวัติการทำงานรับราชการ เริ่มรับราชการครั้งแรกในตำแหน่ง รอง สว. ในสังกัด กองปราบปราม จากนั้นดำรงตำแหน่งต่างๆในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสันติบาล กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ดำรงตำแหน่ง

ผู้บังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ผบก.สตม.),ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว (ผบก.ทท.),ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล (ผบช.ส.),ผู้บัญชาการศึกษา (ผบช.ศ.),ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ รอง ผบ.ตร. ตามลำดับ

******************

นายปราโมทย์ ทองกุญชร (ผอ.บริหาร) 0947869441 ติดต่อโฆษณา