รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลโรงเรียนหมู่บ้านต้นแบบของโครงการโรงเรียนหมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

17

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 ที่หอประชุมโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ พระครูสิริปริยัติการ รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลโรงเรียนหมู่บ้านต้นแบบของโครงการโรงเรียนหมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง โดยมีนายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ ดร.จินตนาถ สิงห์โต ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย นายฉลาด ชิดชม นายอำเภอไพรบึง ดร.เพ็ญศรี สารีบุตร นำผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้นำหมู่บ้านต้นแบบของโครงการโรงเรียนหมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง จังหวัดศรีสะเกษ เข้ารับมอบรางวัลโรงเรียนหมู่บ้านต้นแบบของโครงการโรงเรียนหมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง และได้รับความเมตตาพระครูอรุณ ปุญโญภาส เจ้าอาวาสวัดสำโรงเกียรติ นำเจ้าอาวาสวัดในจังหวัดศรีสะเกษเข้ารับมอบรางวัลโรงเรียนหมู่บ้านต้นแบบของโครงการโรงเรียนหมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ด้วย

นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษ มีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 648 แห่ง แยกเป็นสังกัดการศึกษานอกระบบ 2 อำเภอ สังกัดการศึกษาพิเศษ 22 หน่วย สังกัดอาชีวศึกษา 3 แห่ง สังกัดการศึกษาเอกชน 5 แห่ง สังกัด อบจ. 24 แห่ง สังกัด สพม. 28 แห่ง สังกัด สพป. 566 แห่ง ซึ่งโรงเรียน/หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่อย่างพอเพียงมีความต่างในความเหมือนจากโรงเรียนทั่วไปคือครู-บุคลากร นักเรียน และประชาชน ต้องเป็นสมาชิกหมู่บ้านรักษาศีล 5 ทุกคน โรงเรียนต้องบริหารจัดการแบบ“บ ว ร”บ้าน วัด โรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนคารวะธรรม/(น้องเคารพพี่ศิษย์เคารพครู) ที่หน้าเสาธงทุกวัน มีกิจกรรมสวดมนต์ทำนองสรภัญญะทุกวันสุดสัปดาห์ มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งอย่างน้อยเดือนละครั้ง โรงเรียนนำภัตตาหารเพลไปถวายพระที่วัดสัปดาห์ละครั้ง โรงเรียนต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ที่ว่า สวนครัว รั้วกินได้ กล้วย 1 หน่อ มะละกอ 1 ต้น ที่โรงเรียนแล้วขยายผลเขาสู่ชุมชนศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ด้วย

ข่าว/ภาพ … บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

*********************

นายปราโมทย์ ทองกุญชร (ผอ.บริหาร) 0947869441 ติดต่อโฆษณา