โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีสู่ผู้นำชุมชนต้นแบบพัฒนา

23

วันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายอนุสรณ์ สง่าแสง นายอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีสู่ผู้นำต้นแบบพัฒนาชุมชนอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี กลุ่มเป้าหมายได้แก่ เครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอด่านมะขามเตี๋ย จำนวน 50 คน โดยมีนางสาวสุดา ทองดอนโพธิ์ พัฒนาการอำเภอด่านมะขามเตี้ย กล่าวรายงาน และกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม พร้อมด้วย นางสาวภัทราภรณ์ แนวศิริ ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ นางสาวกฤษดา สมรูป ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรด่านมะขามเตี้ย จำกัด เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอด่านมะขามเตี้ย และคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าร่วมโครงการดังกล่าวซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้

– กิจกรรมพัฒนาทักษะด้าบุคลิกภาพของสตรีอำเภอด่านมะขามเตี้ย ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรด่านมะขามเตี้ย จำกัด

– กิจกรรมสร้างจุดเรียนรู้ “สวนหย่อมผักสวนครัว กินได้ สวยด้วย” บริเวณข้างที่ว่าการอำเภอด่านมะขามเตี้ย เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร รับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก ที่อาจเกิดจากโรคระบาดครั้งใหญ่ รวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ

#อำเภอด่านมะขามเตี้ย

#บำบัดทุกข์บำรุงสุข #WorldSoilDay #วันดินโลก #UN #FAO #GlobalSoilPartnership #MOI #กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SoilandWaterasourceoflife #SustainableSoilandWaterforbetterlife #ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน #SDGsforAll #ChangeforGood

วันพจน์ คล้ายใจดี ผู้สื่อข่าว นสพ.การเมืองชุมชน. รายงาน

*******************

นายปราโมทย์ ทองกุญชร (ผอ.บริหาร) 0947869441 ติดต่อโฆษณา