ผู้ว่าฯ ยโสธร พาปั่นจักรยาน ชิลๆ ชมเมืองส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

16

วันที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 06.45 น. ที่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระสุนทรราชวงศา (สิงห์) สวนสาธารณะบุ่งน้อย – บุ่งใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร นายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางสินีนาฏ ทองสุข นายกเหล่ากาชาดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร นำหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองยโสธร ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ สมาชิกชมรมปั่นจักรยานจังหวัดยโสธร และประชาชน ร่วมกันปั่นจักรยานในกิจกรรม “ผู้ว่าฯ พาปั่น ชิลๆ ชมวิวเมืองยศสุนทร” ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี บริเวณย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่าของอำเภอเมืองยโสธรให้เป็นที่แพร่หลาย เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดยโสธร รวมทั้งเพื่อรณรงค์และส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีด้วยการปั่นจักรยาน

โดยก่อนปั่นจักรยาน นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอเมืองยโสธร ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้กล่าวเปิดและลั่นฆ้องพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อความเป็นสิริมงคล และได้ร่วมกันปั่นจักรยานจากจุดสตาร์ทไปรอบๆ บริเวณสวนสาธารณะบุ่งน้อย-บุ่งใหญ่ จากปั่นขึ้นไปด้านข้างบริเวณอำเภอเมืองยโสธร ไปกราบนมัสการพระธาตุอานนท์ที่วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) จากนั้นไปปั่นชมวิวผ่านประตูเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า ย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า ไปสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองยโสธร และหอ มเหศักหลักเมือง จากนั้นไปกราบหลวงพ่อสิงห์ฤทธิ์ปราบปวงมารที่วัดสิงห์ท่า ต่อด้วยปั่นจักรยานชมบ้านดิน 250 ปี และไปกราบสักการะหลวงพ่อพระสุก ที่พิพิธภัณฑ์พระเทพสังวรญาณ (พวง สุขินทริโย) ที่วัดศรีธรรมาราม (พระอารามหลวง) และปั่นวนกลับไปที่บริเวณสวนสาธารณะบุ่งน้อย-บุ่งใหญ่

ซึ่งแต่ละจุดนั้น ที่นักปั่นได้แวะเช็คอินนั้น ล้วนเป็นสถานที่สำคัญและมีเอกลักษณ์โดดเด่นในพื้นที่อำเภอเมืองยโสธร เป็นสถานท่องเที่ยวทางที่ได้ปั่นจักรยานผ่านหรือไปเน้นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมเป็น soft power ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวในการปั่นจักรยานแก่นักท่องเที่ยวที่รักสุขภาพ ได้เข้ามาปั่นจักรยานเที่ยวชมความสวยงามและเสน่ห์ของย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า และกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดยโสธร เพื่อความเป็นสิริมงคลและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ต่อไป …

*******************

นายปราโมทย์ ทองกุญชร (ผอ.บริหาร) 0947869441 ติดต่อโฆษณา