ผอ.ฟ้า จับมือประธานชมรมสายใยไทย แทนคุณแผ่นดินมอบรางวัล”พิฆเนศมหานาฏราชบุคคลดีเด่นแห่งปี 2567”

71

“ผอ.ฟ้า พรทิพา สุพัฒนุกูล” ประธานกิตติคุณจับมือประธานชมรมสายใยไทยแทนคุณแผ่นดินมอบรางวัล “พิฆเนศมหานาฏราชดีบุคคลดีเด่นแห่งปี”ประกาศเกียรติคุณ วิทยฐานะยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรต้นแบบแห่งชาติ ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 ณ.หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการชมรมสายใยไทย แทนคุณแผ่นดิน โดยมี อาจารย์ เมธา เทพพิทักษ์ ประธานชมรม คุณสหรัตน์ นพรัตน์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ภายใต้โครงการงานรางวัลเกียรติคุณวิทยฐานะยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กร แห่งชาติ”ร้อยใจรักษ์ ทำความดีเพื่อสังคมไทย ภายใต้แนวคิด คุณธรรมนำแผ่นดิน สร้างชาติ สร้างไทย” เพื่อ สรรค์สร้างบุคคลผู้เป็นต้นแบบตัวอย่างของสังคมร่วมกับ ผอ.ฟ้า พรทิพา สุพัฒนุกูล ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวี ดาวเทียม จานดำ ช่อง 160 ประธานกิตติคุณมอบรางวัลให้แก่บุคคลต้นแบบตัวอย่างองค์กรของสังคมและประเทศชาติ

โดยมีทั้งบุคคลและองค์กรที่ผ่านการคัดเลือกกลั่นกรองจากคณะกรรมการอย่างเข้มข้นตามประเภทรางวัลที่กำหนดอาทิ รางวัลเกียรติคุณสาขา พระนักพัฒนาและทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น , มีนายสุระ แสนคำ หรือ เขาทรายอดีตนักมวยแชมป์โลกชาวไทยก็เข้ารับรางวัลอนุรักษ์ส่งเสริมมวยไทยแห่งปี,สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินและประเทศชาติ , สาขานักธุรกิจดีเด่น , ศิลปินนักแสดงดีเด่น , สื่อมวลชนข้าราชการและรัฐวิสาหกิจดีเด่น , นักเรียนเด็กและเยาวชนผู้กตัญญูต่อบุพการีดีเด่น และอีกหลายองค์กรต่างๆสาขารางวัลอื่นๆอีกมากมาย

ซึ่งการมอบรางวัลครั้งนี้เป็นโครงการเพื่อยกย่องและสรรค์สร้างบุคคลต้นแบบตัวอย่างของสังคมและประเทศชาติ วัตถุประสงค์การจัดพิธีมอบรางวัลเพื่อเป็นการรณรงค์และส่งเสริมให้เกิดการทำดีในสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและยกย่องบุคคลองค์กรที่ทำความดีจากหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งข้าราชการ พระภิกษุ นักธุรกิจ ประชาชนทั่วไปตลอดจนนักเรียนเด็กเยาวชน ที่ทางคณะกรรมการได้คัดสรร จากทั่วประเทศ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุคคลและวงศ์ตระกูลสืบต่อไป

ผอ.ฟ้า กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจและประทับใจ ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น เด็ก เยาวชน กลุ่มข้าราชการ รวมถึงผู้สื่อข่าว ตนภูมิใจมาก เชื่อได้ว่าทุกคนก็ภาคภูมืใจในการทำดี ก็ขอให้ทำดีต่อไปไม่ว่าจะมีอุปสรรคแค่ไหน ก็ต้องทำให้สำเร็จลุล่วง อย่างที่เคยบอกไปเมื่อทำดีไปแล้ว ย่อมมีสิ่งดีๆมาตอบแทนเสมอ สิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกคนปฏิบัติก็คือ ตราบใดที่เราเป็นคนดี คนดีย่อมมองเห็นคนดี

ผอ.ฟ้าภูมิใจ ที่ทางคณะกรรมการได้เรียนเชิญ ผอ.ฟ้ามา เป็นส่วนหลักกับการคัดกรองผู้ที่จะเข้ามารับรางวัล และผอ.ฟ้าเชื่อว่าทุกคนที่ได้รับรางวัลนี้ ต้องมีความภาคภูมิใจและนำรางวัลที่ได้ ไปพัฒนาชีวิตให้ดี ยิ่งๆขึ้นไป ขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน หน่วยงานทุกๆหน่วยงาน แม้กระทั้งคุณเขาทรายและภรรยา ก็ดีใจและยังเข้ามาพูดคุยส่วนตัวกับ ผอ.ฟ้า ก็ถือว่าสื่อมวลชนทุกๆสื่อที่ได้เข้ามารับรางวัลในวันนี้ ทุกคนล้วนแล้วสมควรที่จะได้เพราะว่าการทำงานอยู่ในวงการสื่อก็ไม่ใช้ที่เพิ่งจะทำในวัน สองวันก็ขอใหห้ทุกคนสู้ต่อไป ผอ.ฟ้าก็ขออวยพรให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ตลอดไป

*******************

นายปราโมทย์ ทองกุญชร (ผอ.บริหาร) 0947869441 ติดต่อโฆษณา