นายกรัฐมนตรีเผย หนุนพัฒนาสายพันธุ์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ เพิ่มผลผลิตต่อไร่ทำราคาเพิ่มสูงขึ้น

15

วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในระหว่างการลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดถึงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ว่ารัฐบาลชุดนี้ต้องการพัฒนาสายพันธุ์เพื่อส่งเสริมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตร ซึ่งในโอกาสนี้ชาวบ้านก็ได้นำตัวอย่างถุงข้าวหอมมะลิมาให้ดู

นายเศรษฐา กล่าวว่าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้จะต้องมีการพัฒนาทั้งความแข็งแรงของสายพันธุ์ และปริมาณการเพาะปลูกต่อไร่ เราอยากให้มีปริมาณที่สมดุลขึ้น รวมถึงการบริหารจัดการเรื่องน้ำต่าง ๆ ซึ่งเชื่อว่าจะดีขึ้น

“ส่วนความต้องการข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ในต่างประเทศนั้นสูงมาก แต่เราก็ทราบดีว่าข้าวหอมมะลิให้ปริมาณผลผลิตต่อไร่ต่ำกว่าข้าวพันธุ์ข้าวธรรมดา จึงต้องมีความพยายามยกระดับให้สูงขึ้น โดยในแง่ของต้นทุนการผลิต ถ้าเราสามารถทำให้ผลผลิตต่อไร่ออกมาเป็น 650 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาข้าวก็จะสูงขึ้น ซึ่งเรื่องการบริหารจัดการน้ำก็เป็นเรื่องสำคัญ แต่มันต้องใช้เวลา ถึงต้องมาดูด้วยตาตนเอง และเชิญรัฐมนตรีหลายท่านมาด้วย” นายกรัฐมนตรี กล่าว

******************

นายปราโมทย์ ทองกุญชร (ผอ.บริหาร) 0947869441 ติดต่อโฆษณา