จังหวัดนนทบุรีจัดพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพุทธมนต์วันวิสาขบูชา ประจำปี 2567

52

วันนี้ ( 22 พ.ค. 2567 ) เวลา 07.30.น. ณ พระอุโบสถวัดบัวขวัญพระหลวงอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนนนทบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยมีพระเทพวชิรนันทาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เจ้าอาวาสวัดบัวขวัญ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ภายในวัดจัดเตรียมสถานที่เพื่อประกอบพิธีในช่วงเย็น และติดป้ายเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียน สวดมนต์ และฟังธรรมเทศนา

ซึ่งวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 ปีนี้ ตรงกับวันพุธที่ 22 พฤษภาคม ตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ถือเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา เพราะมี 3 เหตุการณ์สำคัญคือ สมเด็จพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งพุทธศาสนิกชนทุกคนต้องรู้จักประวัติความสำคัญวันวิสาขบูชา พร้อมกิจกรรมที่ชาวพุทธพึงปฏิบัติในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ประยงค์ วิลัย นสพ.การเมืองชุมชน /ภาพข่าว

*******************

นายปราโมทย์ ทองกุญชร (ผอ.บริหาร) 0947869441 ติดต่อโฆษณา