เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม และเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เมตตาเดินทางมาเป็นประธานในพิธีหล่อพระประธานประจำอุโบสถวัดใหม่ยายแป้น

13

เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม และเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เมตตาเดินทางมาเป็นประธานในพิธีหล่อพระประธานประจำอุโบสถวัดใหม่ยายแป้น เวลา 16:00 น. ในวันวิสาขบูชา 22 พฤษภาคม 2567 ณ มณฑลพิธีหน้าอุโบสถ โดยนางสาวเอมอร เสียงใหญ่ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมและคณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อพระประธาน นอกจากนี้ยังมีนักแสดงชื่อดังคุณมาลิก มาร่วมพิธี โดยมีพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานประมาณหนึ่งพันคน

ที่มา//สมาคมสื่อมวลชนส่งเสริมพระพุทธ ศาสนาและสังคม โดยนายปราโมทย์ ทองกุญชร นายกสมาคมฯ

********************

นายปราโมทย์ ทองกุญชร (ผอ.บริหาร) 0947869441 ติดต่อโฆษณา