“ภูมิธรรม” จบดราม่าข้าว เดินหน้าประมูลข้าว 10 ปี คาดแล้วเสร็จมิถุนายน ย้ำประมูลเพื่อประโยชน์สูงสุดของรัฐ

6

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นการเตรียมเปิดประมูลข้าวในคลัง ว่า

“จากผลการตรวจสอบคุณภาพข้าวของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และแลปเอกชน ผลตรวจสอบก็ออกมาแล้วว่าไม่มีสารตกค้าง ถือว่าอยู่ในมาตรฐานที่จะนำออกสู่ตลาดได้

ขณะนี้จึงมีการตัดสินใจอยู่บนหลักการที่ชัดเจนว่าจะประมูลข้าวทันทีและจะประมูลยกกอง โดยจะกำหนดทีโออาร์ให้ชัดเจน มีการประชุมอย่างโปร่งใส ที่ประชุมจะพิจารณาให้ทุกฝ่ายเข้ามาประมูลได้ มีการจัดการประมูลเป็นลำดับที่ 1-5 เพราะหากเกิดมีขัดข้องขึ้น ซึ่งเราคาดว่าจะไม่เกิด การจัดอันดับประมูลข้าว สามารถใช้ผู้เสนอราคาสูงสุดในลำดับถัดไปได้ และข้อดีคือการพิจารณาต่อรองให้รัฐได้ประโยชน์สูงสุด รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะเข้าสู่รัฐ

ขณะนี้มีการตั้งคณะทำงานที่ดูแลเรื่องการจัดประมูล โดยไม่ต้องนำเสนอ คกก.นบข. เพราะมีมติอยู่แล้ว ซึ่งได้ตั้งกรรมการขึ้นมาจัดทำทีโออาร์ ประกอบด้วย องค์การคลังสินค้า กรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเป็นกรรมการ คาดว่าทุกอย่างจะชัดเจนไม่เกินสิ้นเดือนนี้(พฤษภาคม) กรรมการชุดนี้พร้อมที่จะประกาศให้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาเตรียมตัวประมูล และจะจบประมาณเดือนมิถุนายน รายได้ที่เข้ามา จะได้ดำเนินการตามกระบวนการตามหลักการที่ควรจะเป็นตามกฏหมายที่กำกับ ผมดีใจที่ดราม่าเรื่องข้าวจบลงทุกฝ่ายมุ่งหาประโยชน์ให้ประเทศชาติ“

ในประเด็นของการตรวจสอบคุณภาพข้าวก่อนการประมูลนั้น นายภูมิธรรม ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ”การจัดประมูลข้าวหอมมะลิอายุประมาณ 10 ปี เมื่อเปิดการประมูล ผู้เข้าประมูลสามารถตรวจสอบคุณภาพเข้าได้ทุกอย่าง ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการ จะพ้นภาระการรักษาของรัฐและเปิดการประมูล ส่วนผู้ใดจะเข้ามาประมูลก็สามารถดำเนินพิสูจน์คุณภาพข้าวได้ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการ

ผมเชื่อว่าผู้ประมูลทุกคนที่เข้ามาประมูลมีแผนแล้วว่าจะนำข้าวไปใช้ในแบบใดราคาเท่าไหร่

ผมคิดว่าตลาดที่ชัดเจนแล้วคือตลาดข้าวแอฟริกา ที่นิยมทานข้าวเก่า และจำนวน 15,000 ตัน มีจำนวนไม่เยอะรายได้จากการประมูลคาดว่าจะอยู่ในราคาที่ดี ไม่ใช่ขายข้าว4- 5 บาท ซึ่งเป็นข้าวเน่า“

สำหรับข้าวที่จะนำมาประมูล คือ

1. คลังกิตติชัย หลัง 2 (ข้าวหอมมะลิ 100%) รับมอบข้าวสารตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2557 ถึง 10 มีนาคม 2557 เก็บข้าวแล้ว 10 ปี 2 เดือน รวมปริมาณทั้งสิ้น 26,094 ตัน หรือ 258,106 กระสอบจาก 24 โรงสี และได้มีการระบายข้าวสารแล้ว 3 ครั้ง คงเหลือ 11,656 ตัน หรือ 112,711 กระสอบ

2. คลัง บจก.พูนผลเทรดดิ้ง หลัง 4 (ข้าวหอมมะลิ 100%) รับมอบข้าวสารตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2557 ถึง 29 เมษายน 2557 เก็บข้าวแล้ว 10 ปี 7 วัน มีปริมาณรวมทั้งสิ้น 9,567 ตัน หรือ 94,637 กระสอบ จาก 6 โรงสี ซึ่งระบายข้าวสารแล้ว 4 ครั้ง คงเหลือ 3,356 ตัน หรือ 32,879 กระสอบ

*********************

นายปราโมทย์ ทองกุญชร (ผอ.บริหาร) 0947869441 ติดต่อโฆษณา