นายอำเภอท่ามะกา พร้อมหน่วยงานหลายภาคส่วนทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567

22

จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567

เช้าวันนี้ (3 มิ.ย. 2567) เวลา 07.30 น. ที่บริเวณหอประชุม อำเภอท่ามะกา นางอรทัย วงศ์วัชรมงคล นายอำเภอท่ามะกาเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 ภายในพีธีมี พระสงฆ์สมณศักดิ์รวม 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นนายอำเภอท่ามะกานำข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 46 รูป

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีอำเภอท่ามะกาได้เชิญชวน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเครื่องราชสักการะบริเวณอาคารสำนักงาน จัดตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท.และประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสำนักงาน ระหว่างวันที่ 1-15 มิถุนายน 2567 รวมทั้งประดับไฟบริเวณอาคารสำนักงานให้สวยงามในระยะเวลาที่เห็นสมควร และจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคล พร้อมนำเสนอพระราชกรณียกิจ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของหน่วยงาน รวมทั้งเชิญชวนผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ระหว่างวันที่ 1-15 มิถุนายน 2567

***********************

นายปราโมทย์ ทองกุญชร (ผอ.บริหาร) 0947869441 ติดต่อโฆษณา