ทีมหุ่นยนต์ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ อ.ดำเนินสะดวก จว.ราชบุรี คว้าแชมป์ประเทศไทย ปี 2567 รับถ้วยพระราชทานฯ

38

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ครั้งที่ 24 ( TPA ROBOT CONTEST THAILAND CHAMPIONSHIP 2024 ) ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ระหว่าง 8 – 9 มิ.ย.67 เพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพ ความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจในเรื่องวิทยาการหุ่นยนต์จากทั่วประเทศ ผลการแข่งขันในเกม Robo Rescue ทีมหุ่นยนต์ SAI SO SPEED จากโรงเรียนสายธรรมจันทร์ สังกัด สพม.ราชบุรี ประกอบด้วย นายภูวณัช แซ่หลาย นักเรียนระดับชั้น ม.6 และนายธนกร เฮงประเสริฐ ชั้น ม.4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์ ได้แสดงทักษะและความสามารถอันยอดเยี่ยม ในการควบคุมและออกแบบหุ่นยนต์ ได้ตำแหน่งทีมชนะเลิศแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2567 ครองถ้วยพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

***********************

นายปราโมทย์ ทองกุญชร (ผอ.บริหาร) 0947869441 ติดต่อโฆษณา