ผู้ว่าฯศรีสะเกษเปิดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ปี2567 จำหน่ายราคากิโลกรัมละ 200 บาท

21

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ปี 2567 ในระหว่างวันที่ 12–18 มิถุนายน 2567 โดยมีนายอนรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ นายเกษมศานต์ ศรีโพนทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ และนางสาวพิชามญช์ แซ่จึง หัวหน้าสำนักงานสภา เกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ นำผู้ปลูกทุเรียนภูเขาไฟอำเภอขุนหาญ กันทรลักษ์และอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมเปิดงานเป็นจำนวนมาก ภายในงานมีการจำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน จากเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และเกษตรกรจำนวน 200 คูหา ร่วมจำหน่ายโดยตรงให้กับผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมด้านการเกษตรของส่วนราชการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีคุณภาพ เพิ่มช่องทางการตลาดและเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดศรีสะเกษต่อไป

นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ในปีการผลิต 2567 จังหวัดศรีสะเกษมีเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนภูเขาไฟในพื้นที่ 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอขุนหาญ อำเภอกันทรลักษ์ และอำเภอศรีรัตนะ จำนวน 2,559 ครัวเรือน พื้นที่ปลูก 17,787.25 ไร่ พื้นที่เก็บเกี่ยว 11,176 ไร่ คาดจะมีผลผลิตที่ 11,958 ตัน ลดลง 1,465 ตัน เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่ค่อนข้างแปรปรวน ส่งผลให้ผลทุเรียนร่วงหล่นจำนวนมาก ในปี 2567 นี้ จะมีผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดแบ่งเป็นหลายรุ่น เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม จนถึงปลายเดือนสิงหาคม 2567 โดยผลผลิตจะออกมากที่สุด ในช่วงเดือนมิถุนายน ส่วนสถานการณ์ด้านการตลาด คาดการณ์ราคาขายแบบเหมาสวนกิโลกรัมละ 150 บาท ราคาขายปลีกหน้าสวน กิโลกรัมละ 200 บาท ราคาขายปลีกในตลาดอำเภอเมืองศรีสะเกษกิโลกรัมละ 220-250 บาท และราคาขายทุเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ กิโลกรัมละ 250 บาท สร้างรายได้ให้จังหวัดศรีสะเกษ คิดเป็นมูลค่ากว่า 2,071 ล้านบาท ภายในงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟปีนี้ จังหวัดศรีสะเกษได้มีการประชุมตกลงร่วมกันทั้งส่วนราชการ เอกชน และเกษตรกรผู้จำหน่ายทุเรียน โดยกำหนดราคาขายปลีกทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ภายในงานราคากิโลกรัมละ 200 บาท และราคาอาจมีการปรับลดลง ขึ้นอยู่กับรูปทรงและขนาดผลทุเรียน นอกจากนี้ยังมีการประชุมวางแผนให้เกษตรกรนำทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษมาจำหน่ายให้ได้ตลอดงาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวในตอนท้ายว่า จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ มาตั้งแต่ ปี 2534 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาทุกปี จนทำให้ทุเรียนของศรีสะเกษมีชื่อเสียงมาจนทุกวันนี้ เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษปีนี้ ดำเนินการภายใต้แนวคิด “ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ทุเรียน GI ที่เปรียบเสมือนหัวขบวนของรถไฟที่จะนำโบกี้ของดีเมืองศรีสะเกษไปสู่ผู้บริโภค” โดยจัดในรูปแบบ “งานออกร้านจำหน่ายสินค้า (Fair)” มีการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะทุเรียน และผลไม้อื่นๆ นอกจากนี้ยังมีสินค้าเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ตลอดจนการจัดนิทรรศการของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ ภายในงานยังมีกิจกรรมการเจรจาจับคู่ทางธุรกิจระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการ ในช่วงระหว่างวันที่ 12 – 18 มิถุนายน 2567 นี้ จึงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวศรีสะเกษ และนักท่องเที่ยวทั่วไป เที่ยวชมงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ปี2567 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษด้วย

ข่าว/ภาพ … บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

***********************

นายปราโมทย์ ทองกุญชร (ผอ.บริหาร) 0947869441 ติดต่อโฆษณา