ครบรอบ 54 ปี วันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิยาลัยศิลปากร

8

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.2567 ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 54 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิยาลัยศิลปากร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, คณาจารย์อาวุโส, ศิษย์เก่า, คณาจารย์ปัจจุบัน, บุคลากร นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระพิฆเนศ สักการะพระภูมิเจ้าที่และวางช่อดอกไม้ ณ อนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

*************************

นายปราโมทย์ ทองกุญชร (ผอ.บริหาร) 0947869441 ติดต่อโฆษณา