จังหวัดนนทบุรีเปิดโครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

41

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพระนั่งเกล้า ชั้น 3 อาคาร 3 ชั้น ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

จังหวัดนนทบุรีโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี และเครือข่ายได้จัดโครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกต้นไม้และปลูกป่า ซึ่งประกอบด้วยสถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา ที่สาธารณะ ศาสนสถาน พื้นที่ของเอกชน พร้อมทั้งมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ร่วมกับทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการปลูกไม้มีค่าอย่างน้อยคนละ 1 ต้น ในที่ดินของตนเอง หรือพื้นที่อื่น ๆ สำหรับวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้มอบต้นทรงบาดาลเป็นซึ่งไม้พุ่มหรือต้นขนาดเล็กดอกสีเหลืองให้กับหน่วยงานภาครัฐ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 72 ต้นให้นำไปปลูกในพื้นที่ต่าง ๆ ด้วย

ประยงค์ วิลัย นสพ.การเมืองชุมชน /ภาพข่าว

***********************

นายปราโมทย์ ทองกุญชร (ผอ.บริหาร) 0947869441 ติดต่อโฆษณา