เปิดโรงแรมเลือกตั้ง สว.คึกคักตั้งแต่เริ่มต้น

29

กกต เปิดโรงแรมเลือกตั้ง สว คึกคักตั้งแต่เริ่มต้น ผู้ว่าตรวจความเรียบร้อย ทุกอย่างเป็นไปตามระบบขั้นตอน ถือว่าเรียบร้อยดีที่โรงแรมกรีนปาร์ค เทศบาลเมือง ยโสธร นาย ชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดการเลือกตั้ง สว สมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด ได้มีขึ้นตั้งแต่เวลา 08.30 น เปิดให้ผู้สมัครเข้ามาแสดงตนก่อนจะมีการเลือกตั้ง เพื่อให้เป็นไปตามคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดไว้ หากถึง 09.30 น จะปิดการเข้ารายงานเพื่อแสดงตน ท่ามกลางที่มีเจ้าหน้าที่ทั้งทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และฝ่ายสังเกตุการณ์ ยืนคอยอำนวยสะดวกแนะนำช่องทางเข้าออกตามที่ได้จัดไว้ ดูเหมือนว่าแต่ละฝ่ายได้วางแผนไว้ เป็นสัตย์ส่วนตามแนวเข้าออก ที่นั่งกันเป็นกลุ่มๆ ตั้งแต่กลุ่มที่ 1-20 ถือว่าเป็นระเบียบเรียบร้อย ผู้ผ่านประตรูเข้าต้องทุกคนต้องให้เจ้าหน้าที่สแกนตัว หรือห้ามใช้มือถือเป็นอันขาด ระหว่างรอการลงคะแนน หรืออยู่ระหว่างลงคะแนนห้ามพูดคุยกัน ป้องกันส่งเสียงดังกระทบต่อสมาธิของผู้อื่น เป็นไปตามกำหนด ข้อปฏิบัติของทาง กกต.ทุกประการ ทั้งนี้เพื่อปกกันการเข้าใจผิด ใช้กล้องวงจรปิดจับภาพตลอดเวลา

หลังจากนั้น นาย ชรินทร์ ทองสุข ผู่วาราชการจังหวัดยโสธร ได้ขึ้นเป็นประธานเปิดให้ลงคะแนน จะเห็นได้ว่าบรรยากาศทั่วไปภายในห้อง ทุกคนได้ยืดถือปฏิบัติตนตามที่ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี การใช้สิทธิ์ลงคะแนนทางเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้ยืนขึ้นเดินเข้าแต่ละคน ให้ใช้บัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุเท่านั้น ทำให้ให้การเลือกตั้ง สว.ครั้งนี้เป็นไปตามขั้นตอน ไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติ หรือมีผู้ใดเข้ามาก่อกวน หรือ ผู้เข้าร่วมกระทำความผิดแต่อย่างไร เพราะทางเจ้าหน้าที่ได้ใช้กล้องวงจรปิดจับภาพในทุกมุมตลอดเวลา การเลือกตั้ง สว.ระดับจังหวัดในครั้งนี้ นายชรินทร์ ทองสุข ได้กล่าวว่า มีความพอใจสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทุกคน ตลอดจนผู้เดินทางมาใช้สิทธิ์ลงคะแนน

*************************

นายปราโมทย์ ทองกุญชร (ผอ.บริหาร) 0947869441 ติดต่อโฆษณา