ร่วมให้กำลังใจคณะทำงานศูนย์กระจายสินค้าชุมชนตำบลหนองตากยาในพิธียกเสาเอกเสาโทอาคารศูนย์กระจายสินค้าของตำบล

62

ฤกษ์งามยามดี คณะทำงานศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในจังหวัด ร่วมให้กำลังใจคณะทำงานศูนย์กระจายสินค้าชุมชนตำบลหนองตากยาในพิธียกเสาเอกเสาโทอาคารศูนย์กระจายสินค้าของตำบล โดยมี พระสมณานัมธีราจารย์ (เดชาธร เกวิ๊กซัน) ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายซ้ายอนัมนิกาย เจ้าอาวาสวัดถาวรวราราม ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระครูสุจิตกาญจนาคุณ เจ้าอาวาสวัดหนองตากยาอภัยสัตว์ เจ้าคณะตำบลหนองตากยา เขต 1 พระอธิการจำลอง เจ้าอาวาสวัดเขาธรรมอุทยาน(คอเขา) นายฑรัท เหลืองสอาด ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายศภสิทธิ์ ศรีสว่าง ผู้ช่วยผู้อำนวยการภาค พอช นางนิภาภรณ์ พานทอง พัฒนาการอำเภอท่าม่วง ดร.บรรจบพร อินดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี นายธวัชชัย วณิชยาพณิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตากยา นายสายชล ตันมันทอง กำนันตําบลหนองตากยา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้บริหารเทศบาล ประธานสภาเทศบาล ประธานชุมชน เจ้าหน้าที่ตำรวจ และประชาชน เข้าร่วมพิธีฯ ณ ศูนย์กระจายสินค้าชุมชนตําบลหนองตากยา หมู่ 4 ตําบลหนองตากยา

*********************

นายปราโมทย์ ทองกุญชร (ผอ.บริหาร) 0947869441 ติดต่อโฆษณา