“การประชุมคณะอนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ครั้งที่ 6/2567”

29

วันนี้(วันจันทร์ ที่ 17 มิ.ย. 67) เวลา 13.30 น.

พล.ต.อ.สราวุฒิ การพานิช รอง ผบ.ตร.(บร)/รองประธานอนุกรรมการ(1)

มอบหมายให้

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 5) เป็นผู้แทนเข้าร่วม “การประชุมคณะอนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ครั้งที่ 6/2567”

โดยมี พล.ต.อ.วินัย ทองสอง เป็นประธาน

พร้อมด้วย

พล.ต.อ.วุฑฒิชัย ศรีรัตนวุทฒิ รองประธานอนุกรรมการ(2)

พล.ต.ท. ธนู ชัยนุกูลศิลา รองประธานอนุกรรมการ(3)

และคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม

***********************

นายปราโมทย์ ทองกุญชร (ผอ.บริหาร) 0947869441 ติดต่อโฆษณา