วันเสาร์ 15 มิถุนายน 2024

”ภูมิธรรม“ ประกาศสุดยอดข้าวหอมมะลิ และข้าวสารไทยแห่งปี หนุนเกษตรกรและโรงสีรักษาคุณภาพขั้นสูง ขยายตลาดทั่วโลก

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในงานประกาศผลและพิธีมอบรางวัลการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 41) และรางวัลการประกวดข้าวสารคุณภาพดีเด่นแห่งประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งจัดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ในวันนี้ (24 เมษายน 2567) ที่ห้องบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเฟ้นหาและอนุรักษ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศไทย ส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพดี และสร้างต้นแบบเกษตรกร ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่นิยมข่าวคุณภาพสูงเป็นหลัก และยังมีการเชื่อมโยงการตลาดให้เกษตรกรผู้ชนะการประกวดเพิ่มมูลค่า...

ปลัด กษ.รับปากวัชระ เร่งช่วยเหลือเกษตรใต้แก้ปัญหาภัยแล้งยาวนานและความทุกข์ยากของชาวประมง

"...ปัญหาแรก "ภัยแล้ง" อากาศร้อนแล้งต่อเนื่องเป็นเวลานานผิดปกติ ทั่วประเทศไทย ร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิสูงกว่า 40 องศา ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ ส่งผลกระทบโดยตรงก่อเกษตรกร ต้นไม้เศรษฐกิจที่ปลูกไว้อาจตายได้ : ปัญหาที่สอง หลัง ค.ส.ช. ได้เป็นรัฐบาล ได้ออกกฎหมายบังคับใช้อวนรุนที่ใช้อวนติดปุ่ม เรืออวนลากคู่ เรือปลากะตัก เป็นอาชีพที่ผิดกฎหมาย ห้ามทําการประมง ทำให้ชาวประมงเดือดร้อน ทำมาหากินลำบาก เกษตรกรและชาวประมงจึงพร้อมใจกันร้องต่อ สส.นอกสภา...

ผู้ว่าฯศรีสะเกษ ลุยสวนตัดแต่งทุเรียนภูเขาไฟ แปรรูปเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้สู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 18.00น ที่สวนเวียงทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ บ้านซำขี้เหล็ก หมู่ที่ 10 ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ตัดลูก ตัดใจ ตัดแต่งผลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ” โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รอง...

ผู้ว่าฯศรีสะเกษ Kick Off ปลูกกาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษแบบครบวงจร สร้างรายได้สู่เกษตรกร

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ที่สวนพรเจริญฟาร์ม บ้านทับช้าง หมู่ที่ 13 ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป สินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน กิจกรรม Kick Off "ปลูกกาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษ" กิจกรรมส่งเสริมการปลูกกาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษแบบครบวงจร งบพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ปี...

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

วันนี้ (23 มกราคม 2567) เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก. (แลงนายเจริญ อาจด่อน) หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2567 อำเภอบางใหญ่...

เกษตรกรยโสธรเฮ Kick Off รับมอบโฉนดเพื่อการเกษตร เป็นของขวัญปีใหม่ 2567

วันที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 10.30 น. นายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตร เป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2567 แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร โดย Kick Off พร้อมกันทั่วประเทศ และ นางรวงทิพย์ วิเชยละ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย...

พิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกรชาวอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อเวลา 09.0 น. นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกรชาวอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 120 ราย จำนวน120 แปลง จำนวน 900 กว่าไร่ ณ ที่ว่าการอำเภอเดชอุดมเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน โดยนายเกรียง กล่าวเปิดงานว่า การมอบโฉนดเพื่อการเกษตรก็เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่มั่นคง โดยการยกระดับเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01...

ส่งมอบโดรนโครงการเกษตรวิถีใหม่

วันนี้ (19 กันยายน 2566) เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์ไม้และผลไม้เมืองนนท์ หมู่ที่ 6 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีส่งมอบโครงการโดรนเกษตรวิถีใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาจังหวัดนนทบุรีสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ทางด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy)...

ผู้ว่าฯ นนทบุรี พาชมสินค้าเกษตรแบรนด์ “นนทบุรีการันตี”

ผู้ว่าฯ นนทบุรี พาชมสินค้าเกษตรแบรนด์ "นนทบุรีการันตี" คัดสรรของดี โชว์ศักยภาพเกษตรกรนนท์ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้าเกษตรนนทบุรีการันตี ของดีเมืองนนท์ โดยมีนางธมลทัศน์ ทัพพระจันทร์ เกษตรจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร เน้นเฉพาะสินค้าเกษตรที่ผ่านมาตรฐานแบรนด์นนทบุรีการันตี ที่คัดสรรของดี มีคุณภาพ โชว์ศักยภาพการผลิตที่ได้มาตรฐานของจังหวัด นำมาจัดแสดงในงาน ฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน และเกษตรกร เข้าร่วมงานฯ...

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา สำนักงานชลประทานที่ 1 เปิดศูนย์รับเรื่องร้องปัญหาเรื่องน้ำ แห่งที่ 3

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา สำนักงานชลประทานที่ 1 เปิดศูนย์รับเรื่องร้องปัญหาเรื่องน้ำ แห่งที่ 3