วันเสาร์ 15 มิถุนายน 2024

เกษตร จ.นนทบุรี จัดประชุมสัญจรเครือข่าย ศพก.-แปลงใหญ่ ครั้งที่ 3 มุ่งเชื่อมโยงและยกระดับภาคเกษตร

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 นางพลัศริญญา อมรพันธุ์ศักดิ์ เกษตรจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมสัญจรคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2567 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 30 ราย ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการ ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่าย...

ครบรอบ 54 ปี วันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิยาลัยศิลปากร

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.2567 ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 54 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิยาลัยศิลปากร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, คณาจารย์อาวุโส, ศิษย์เก่า, คณาจารย์ปัจจุบัน, บุคลากร นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระพิฆเนศ สักการะพระภูมิเจ้าที่และวางช่อดอกไม้ ณ อนุสาวรีย์...

ผู้ว่าฯ นนทบุรี นำทุกภาคส่วน มุ่งสู่การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลาง ผ่านโครงการ นนทบุรี เชื่อมโลก เชื่อมใจ เชื่อมอนาคต

วันนี้ 14 มิถุนายน 2567 ที่ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน เปิดโครงการสัมมนา "นนทบุรี : เชื่อมโลก เชื่อมใจ เชื่อมอนาคต" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดงานมหกรรมผู้สูงอายุ สร้างพฤฒพลังเครือข่ายผู้สูงอายุ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 ที่บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมผู้สูงอายุ สร้างพฤฒพลังเครือข่ายผู้สูงอายุ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายอนุชา...

วันพระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย ประจำปี 2567

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567) พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ โดยมี คุณภูษณิศา อุทยานวุฒิกุล ผู้แทนราชสกุลจักรพงษ์ คุณมนทิรา พัฒนกุล นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ และสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ร่วมพิธี...

ชสอ.การสัมมนาออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting “การจัดทำแผนธุรกิจแบบคนสหกรณ์“

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการสัมมนาออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting “การจัดทำแผนธุรกิจแบบคนสหกรณ์“ พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ กล่าวต้อนรับ โดยการสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการจัดทำแผนธุรกิจแบบคนสหกรณ์ออมทรัพย์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในงานสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิทยากร ดร.ขนิฏฐา กาญจนรังสีนนท์...

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเปิดงานมหกรรมดนตรี วิชาการ “ดอกนนทรีบาน 2567” สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 ณ อาคารโรงยิมเนเซียม สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมดนตรี วิชาการ "ดอกนนทรีบาน 2567" สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นการจัดเวทีและกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถของระบบการจัดการศึกษาท้องถิ่นที่ดี มีมาตรฐานนำไปสู่การยกระดับการศึกษาที่พัฒนาความรู้ ความสามารถของนักเรียนอย่างรอบด้าน ทั้งสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้นักเรียนได้เติบโต เป็นพลเมืองที่ดีให้กับสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้...

จังหวัดนนทบุรีประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์

วันนี้ (13 มิ.ย.2567) ณ ห้องประชุมมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2567 โดยมีพระอุดม สิทธินายก รองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี...

สภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษขับเคลื่อนแก้ปัญหาโคเนื้อราคาตกต่ำ ให้เกษตรกรพบกับผู้ซื้อ 3 ฟาร์มใหญ่ในจังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ที่ศาลาประชาคมบ้านนาก๊อก ม.6 ต.ห้วยสำราญ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ นายเกษมศานต์ ศรีโพนทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานจัดเวทีขับเคลื่อนแก้ปัญหาโคเนื้อราคาตกต่ำ โดยมีนายไกรรักษ์ อินทรสุขศรี ประธานสหกรณ์สหกรณ์โคเนื้อดอกลำดวน และนางอนงษ์ เทพอาษา ประธานสหกรณ์ก้าวหน้าฟาร์มจังหวัดศรีสะเกษ และมีผู้ประกอบการฟาร์มประกอบด้วย คุณมนตรี สินสุพันธ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อยั่งยืน จังหวัดศรีสะเกษ...

ทักษิณ ร่วมงานวันเกิดนายกเล็กเมืองนนท์ ประกาศลั่น ทวงคืนสมัยหน้าขอ กวาด ส.ส.ทั้งจังหวัด

เมื่อเวลา 16.30 น.วันที่ 12 มิถุนายน 67 ที่บ้านสวนริมคลองอ้อม ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ได้มีการจัดงานคล้ายวันเกิดให้แก่ นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ในโอกาสครบรอบ 79 ปี โดยภายในงานมีการจัดซุ้มอาหารชื่อดังของจังหวัดนนทบุรี อาทิ ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟก๋วยเตี๋ยวเนื้อ กระเพาะปลา เป็ดพะโล้ อาหารป่า ปลาเผา...